Sesje i konsultacje psychologiczne

Formę świadczonego wsparcia staram się dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta. O tym jak będzie wyglądać dalszy kontakt i sesje terapeutyczne, decydują pierwsze konsultacje psychologiczne (od 1 do 3).

Celem tych diagnostycznych spotkań jest wstępne określenie problemów osoby lub osób zgłaszających się, omówienie oczekiwań związanych z wizytą jak również zastanowienie się nad właściwą formą pomocy terapeutycznej. Często też tematem tych wstępnych rozmów i konsultacji jest sama psychoterapia. Rozmawiamy o tym czym ona jest, dla kogo jest przeznaczona, jak przebiega. Omawiamy ramy współpracy, warunki i zasady uczestnictwa.

Sesja terapeutyczna odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu i trwa 45 – 50 minut. Po konsultacjach w zależności od problematyki Pacjenta, proponuję formę ekspresywną lub podtrzymującą.

Forma ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości Pacjenta i wykorzystuje techniki klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji.

Forma podtrzymująca sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji – gdzie skupiamy się na zachęcaniu Pacjenta do rozmowy oraz na redukcji jego niepokoju i adaptacji do określonej sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości.

Wnętrze gabinetu psychoterapii