Psychoterapia

Gabinet, w którym można uzyskać wsparcie w akceptacji i zrozumieniu podświadomych schematów zachowania, znajduje się w Bielsku-Białej. Terapia odbywa się indywidualnie oraz w parach. W prowadzeniu psychoterapii zaburzeń osobowości lub lękowych wykorzystuję podejście psychodynamiczne. Opiera się ono na założeniu, że aby zrozumieć swój świat przeżyć, potrzebna jest refleksja nad nieświadomością, ponieważ życiem każdego człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Fundamentem procesu jest relacja terapeutyczna, czyli więź jaka rozwija się pomiędzy Pacjentem i terapeutą w trakcie trwania leczenia zaburzeń lękowych lub innych. Spotkania odbywają się w atmosferze otwartości, zaufania i akceptacji. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Następnie stawiane są hipotezy dotyczące życia wewnętrznego Pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę indywidualnej relacji z psychoterapeutą.

Praca w gabinecie w Bielsku-Białej polega na dostarczaniu Pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji. Stanowi to bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym parze oraz każdemu z osób – indywidualnie.

W ostatnich latach opublikowano szereg wyników badań klinicznych potwierdzających, że psychodynamiczna terapia, zarówno indywidualna, jak i dla par, jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń osobowości i lękowych. Dane te wskazują również, że omawiana metoda w optymalnych warunkach może zapewnić trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania Pacjenta.